Yeshuah to Yah

Psalm 3:9 – Tot Yahuah (is) de Yeshuah     (ליהוה הישועה)

In het Hebreeuws komen we meerdere keren het woord Yeshuah tegen. Dit woord betekent verlossing. Wij kennen dit woord als een eigen naam die aan Jezus gegeven is.

 

De naam Yeshuah is in het Grieks overgezet, waarbij de laatste klank ‘ah’ verdwenen lijkt te zijn. In het Grieks zou zijn naam geklonken hebben als Yêsoes (Iêsous), waarbij de laatste s-klank een grammaticale toevoeging is voor een mannelijke naam.

Meerdere Hebreeuwse mannelijke namen zijn overgezet in het Grieks, waarbij de mannelijke uitgangsletter ‘s’ is toegevoegd:

Johannes (Ioannes) – YahuChanan / YehoChanan

Jakobus (Iakobus) – Yaäkov / Yaäkob

Zebedeüs (Zebedaios) – ZèvadYahu

Ananias – AnanYah

Namen hebben een (geestelijke) betekenis

In het Grieks lijken de namen geen betekenis meer te hebben. In het Hebreeuws zijn de betekenissen echter duidelijk aanwezig als we er een Hebreeuws lexicon op naslaan.

YahuChanan = Yahuah is genadig en bewijst zijn gunst

Yaäkov = Hiel, bereik, op de voet volgend, overweldiger, verdringer

ZèvadYah =Yahuah heeft geschonken, geeft talent en begaafdheid

AnanYah = Wolkenmassa van Yahuah (symbool voor bescherming, hindernis, barrière, of symbool voor somberheid en donkerheid)

Yeshuah komt als naam ook al eerder voor in de geschiedenis.

Yeshuah was niet de enige naam die in het Grieks als I-ê-sous werd vertaald. Ook de Hebreeuwse naam Ye-Husha (יהושע) is overgezet naar de Griekse I-ê-sous.

Hij was de opvolger van Mozes en de aanvoerder die het volk Yashar-Al het beloofde land inleidde.

De naam Yashar-Al (ישראל) is vandaag beter bekend onder de naam Israël. De naam kun je in het Hebreeuws ontleden tot twee woorden: Yashar (ישר) = Oprechte   +   Al / El (אל) = God / Hemelse Heerser / Rechter

De Griekse naam I-ê-sous vertegenwoordigt dus twee Hebreeuwse equivalente oorspronkelijke Hebreeuwse namen:

-> Yêshuah (ישועה), bij ons bekend onder de naam Jezus, met de betekenis: verlossing, welzijn, voorspoed, bevrijding, overwinning.

-> Yêhusha (יהושע), bij ons bekend onder de naam Jozua, met de betekenis: Yahuah is verlossing, bevrijding, redding, veiligheid, welzijn, voorspoed

 

Twee leiders, twee naamgenoten

Als we in de geschiedenis van Yashar-Al / Israël blikken zien we dus een leider die het volk de ‘Oprechte van de Hemelse Heerser’ het beloofde land inleidt. We zien Jozua / Yêhusha hier als een type, als een soort voorschaduw van Jezus / Yêshuah.

De overeenkomsten tussen beide namen zijn opvallend. Op bijna identieke wijze wijst de Hebreeuwse naam van Yêhusha/Jozua op de verlossing door Yahuah, zoals ook de naam Yêshuah/Jezus wijst op verlossing. De directe heenwijzing naar Yahuah ontbreekt in de naam van Yêshuah. Maar Yêshuah zei van zichzelf: “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” En de Vader, waar Hij op doelt, is degene die onder de naam Yahuah/YHWH bekend was en is.

Met dat ‘zien’ bedoelde Yeshuah niet alleen letterlijk zien, maar ook figuurlijk. Door te lezen wat Hij zei en deed, kunnen we ‘zien’ hoe Hij is en dus ook hoe Zijn Vader is.

Yahusha to Yahuah

Een verkenning van de waarheid en de betekenis van de namen van de Schepper en zijn Zoon.

info@yahusha-to-yahuah.nl
06-36009322
BTW
KvK
IBAN

Yahusha to Yahuah

Verkondig de Waarheid - Verberg of verduister niets.

Yahusha to Yahuah